Baksida Hem

Magasinet, kalendarium

UTSTÄLLNINGAR på MAGASINET 2018


30 mars – 2 april         

Ken Löfgren, måleri 

  

10 maj- 13 maj         

KONSTTRAMPET, årets satsning på konst och motion

Krister Andersson, måleri                            

Max Alm Norell, måleri              

Maia Verma, måleri                    

Agneta Norell, måleri                 

Fredrika Linse, tromp l´oeil                         

Per Berg, keramik      


16 juni–  21 juni       

Krister Kason Andersson, måleri        

Susanne Mardell, måleri

Gunilla Klemendz, keramik


23 juni– 28 juni        

Kristina Andersson, akvarell        

Anita Nedergård måleri

Ulla Mårtenson keramik

Göte Sernbo måleri 

                                

30 juni– 5 juli       

Catharina Nordlindh, måleri

                                              

07 juli– 12 juli         

Gunilla Mann, måleri

 

14 juli– 2 augusti         

Kathrin Bernekorn, måleri

                                   

4 augusti– 9  augusti        

Marta Balogh, "The New Levels",textil & måleri               

 

11 augusti – 16 augusti          

Rune Lantz, måleri

                2019


18 april– 22 april      PÅSKUTSTÄLLNING

Ken Löfgren

                                  

30 maj – 02 juni         KONSTTRAMPET


06 juni - 09 juni         NATIONALDAGSUTSTÄLLNING

 VAKANT


15 juni – 20 juni     

VAKANT

 

22 juni– 27 juni      

VAKANT    

                                                            

29 juni– 4 juli   

Ann-Mari Bertilsson, måleri


6 juli – 11 juli                     

Ingrid Idvall, måleri

Renée Karlsson, måleri


13 juli – 18 juli

Peter Wahlbeck, måleri


20 juli - 01 augusti       

Kathrin Bernekorn, måleri  


03augusti - 08 augusti   

Jens Birch, naturfoto

                              

10 augusti– 15 augusti  

Göran Carlberg, måleri    17 augusti - 22 augusti  

VAKANT

                          

Andra tider efter önskemål