Baksida Hem

Stallet, kalendarium

2018



30 mars – 02 april 

Öppna Sinnens påskutställning


06 april - 07 april

Elaine Stolt, "52 faces from Näset"

 

10 maj – 13 maj 

KONSTTRAMPET, årets satsning på konst och motion

Daniela Hallgren, måleri             

Else Uhlmann, måleri                 

Håkon Svensson, måleri             

Anna Kovacs, silver                                    

Magnus Wikstrand, lampor


02 juni - 10 juni

Jonas Ström, foto

 

16 juni – 21 juni

Kerstin Torssell, måleri

Margareta Tomner, glas

 

23 juni - 28 juni   

Eva Brodd, måleri


30 juni – 05 juli  

Gunilla von Werder, masker&relieftavlor         

Jonas Lundh, måleri

Björn Ekegren, glaskonst

Agneta Naesström, skulptur & smycken

Robert Oldergaarden, glaskonst

Maria Milton Loheden, glaskonst


07 juli – 12 juli                

Leena Andersson, måleri

Helena Nore, måleri

Ulla Dunmar, skulptur & keramik


14 juli – 19 juli

Karin Löfgren, måleri

Mikael Jansson, måleri


21 juli - 26 juli

Kent Jensen, måleri 

Marcus Rönnbäck, måleri                  


28 juli – 02 augusti         

Marianne Nordström, skulptur

Kristian Nordström Kimbré, foto


04 augusti – 09 augusti    

Anna Afzelius Alm, måleri


11 augusti – 16 augusti

Kjell A Nilsson, mixed media

Nina Martinez, keramik


18 augusti - 23 augusti

VAKANT


2019


19 april – 22 april           

Öppna Sinnens påskutställning


30 maj – 02 juni             

Konsttrampet


01 juni - 09 juni


15 juni – 20 juni


22 juni - 27 juni 

Susann Stelling, järnkonst


29 juni – 04 juli  

Mikael Liljeqvist, skulptur

Birgitta Liljeqvist, måleri  

                            

06 juli – 11 juli                                   

Eva Maria Ovin, måleri

Nina Martinez, keramik


13 juli – 25 juli                

Helen Rönnberg, keramik

Margareta Boberg, akvarell


27 juli – 01 augusti

Charlotte Jonasson Falk, måleri


03 augusti – 08 augusti

Elaine Stolt, måleri  

 

10 augusti – 15 augusti

Else Uhlman, måleri


17 augusti – 22 augusti