Baksida Hem

Skanörs hamn, kalendarium

Utställningar i Skanör 2018


30 mars – 2 april         

Öppna Sinnens påskutställning


10 maj – 13 maj            

KONSTTRAMPET, årets satsning på konst och motion      

 Marcus Rönnbäck, måleri                

Caroline Cedergren, måleri              

Houria Mardell, måleri                                       

Mariann Svenning, silver & keramik  


09 juni - 14 juni 

Kent Jensen, måleri 

Ann Johansson, måleri

                                           

16 juni –  28 juni          

"Three Ladies by the Sea"

Ewa GustafsonWranegård, silver & hantverk                              Birgitta Persson, akvarell

Marika Thelin, måleri

          

30 juni –  5 juli           

Kajsa Stamenkovic, måleri

Silvia Gyllsdorf, måleri

                             

7 juli – 12 juli            

Bo Lindblom, måleri

Margareta Bertmark, keramik

Krister Andersson, måleri

                                   

14 juli – 19 juli             

Margit Hanquist, måleri

Inga-Lill Swedemyr, måleri         

 

21 juli – 26 juli             

Lena Malmström, måleri

Inga-Lill Swedemyr, måleri

Maria Magnusson, måleri & keramik

Kerstin Bååth Persson, silver


28 juli – 2 augusti             

Lars-Göran Angelin, måleri

Lisbeth Engelin Lindh, skulptur

Ewa Gustafson Wranegård, silver & hantverk                            MacLindhe, fotokonst & blandteknik                                                    

                        

4 augusti – 9 augusti           

Ewa GustafsonWranegård, silver & hantverk                            MacLindhe fotokonst & blandteknik                      

Inger Bjermo, akvarell


11 augusti – 16 augusti             

Ann-Charlotte Paulsson, måleri

Eva Benediktsson, måleri

Madeleine Hillgrund, måleri & keramik

Barbro Thysell, silver

                

18 augusti – 23 augusti            

Ingrid Hallén, måleri

Anita Kinnman, måleri


2019

                             

18 april - 22 april

Påskutställning


30 maj - 2 juni

KONSTTRAMPET  

                                   

                                              

15 juni –  20 juni       

S Inga-Lill Swedemyr, måleri                                  

L

 

22 juni – 4 juli        

S Ewa GustafsonWranegård, silver

S Birgitta Persson, akvarell

L

                                                                

6 juli – 11 juli         

Kenny Persson, måleri

Rita Rohlin

 

13 juli – 18 juli        

Kent Jensen, måleri

Gabriella Aichholzer, måleri


20 juli - 25 juli

Kent Jensen, måleri

Jeanette Innala, målerri

 

27 juli – 8 augusti       

S Ewa Gustafson Wranegård, silver

S Monica Lindhe/MacLindhe, fotokonst

L              

                                  

10 augusti – 15 augusti       

Maria Magnusson, måleri & keramik

Ingegerd Persson, måleri


17 augusti - 22 augusti

Krister Andersson, måleri                               

Kerstin Bååth, silver